Hemijske reakcije i izračunavanja-odgovori

 1. Izjednačiti hemijsku jednačinu znači upisati odgovarajuće koeficijente pored učesnika reakcije, tako da ukupan broj atoma reaktanata bude jednak ukupnom broju atoma proizvoda reakcije (poštovanje Zakona održanja mase.                                                                                                           2SO2 + O2→ 2SO3                                                                                                                                   I2 + H2→ 2HI                                                                                                                       8H2 + S8 →8H2S                                                                                                                 2N2 + 5O2→2N2O5                                                                                                                                         2.H2 + Cl2 → 2HCl sinteza (nastajanje)                                                                            2H2O →2 H2 +O2 analiza (razlaganje)                                                                                            S +O2 →SO2sinteza (nastajanje)                                                                                                               3. Prvo je potrebno napisati formulu, kako je naglašeno da je valenca gvožđa III, a kiseonik uvek ima valencu (II) formula oksida će biti Fe2O3.   2Ar(Fe): 3Ar(O)=2×56 : 3×16 = 112:48 = 56:24 = 28:12 = 14:6=7:3                                                                
 2. 4. Ca(OH)2. Ar(Ca):2Ar(O):2Ar(H)=40:32:2=20:16:1                                                                                    5.a)SO2   Mr(SO2) =32+ 2×16=64                                                                                                                                                                                                             64 predstavlja 100%, potrebno je izračunati %S i %O;        Mr(SO2)  :100%= Ar(S)  : X ;                  64 : 100%= 32 : X;       64X=3200;       X=50%=%S                                                                                                                          Mr(SO2)  :100%= 2Ar(O)  : X            64 : 100%= 2×16 : X;             64 : 100%= 32 : X;       64X=3200;       X=50%=%O                                                                                                                                                                                                                                  b) Mr(SO3)=32+3×16=32+48=8080 : 100% = 32 : X

  X=40%S

  80 : 100% = 3Ar(O) : X

  80 : 100% = 3x 16 : X

  80 : 100% = 48 : X

  X=60%O

  6.m(H2SO4) = 196g                                                                                                                            n=? N=?    n=m/MM(H2SO4)=2×1 + 32 +4×16=98g/mol

  n= 196g/98g/mol=2mol

  N=Na x n= 6×1023molekul/mol x 2mol=12 x 1023 molekula H2SO4

  Jedan molekul H2SO4 ima sedam atoma, pa ce broj atoma biti sedam puta veci u odnosu na broj molekula i iznosice 84 x 1023 ili 8.4 x 1024atoma.

  7.N2 +3 H2 → 2NH3m(H2)=0.6g          M(H2)=2 x1 =2g/mol, M(NH3)=14+3×1=17g/mol

  m(NH3)=?

  n (H2)= m/M=0.6g/2g/mol=0.3mol

  n (H2) : n(NH3) = 3: 2

  0.3mol :  n(NH3) = 3: 2

  3x n(NH3) =0.6mol

  n(NH3) =0.6mol/3=0.2mol

  m(NH3)=n x M= 0.2mol x 17g/mol= 3.4g

  8.Zakon održanja mase glasi -ukupna masa supstanci pre hemijske reakcije jednaka je masi supstance posle reakcije. Ukupna masa supstanci u zatvorenom sistemu se ne menja.                                                                Zakon stalnih odnosa masa glasi-kada grade isto jedinjenje, elementi se uvek jedine u stalnim odnosima masa, bez obzira na način na koji je jedinjenjenje dobijeno. Mase elemenata medjusobno se odnose kao mali celi brojevi. Sastav hemijskih jedinjenja je stalan.                                                  Mol -je jedinica za količinu supstance. Jedan mol supstance sadrži Avogadrov broj čestica  (atoma, molekula ili jona).

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s